Tree Flood, oil on panel, 8” x 7"

Previous
Tree


© Sally Jacobs 2011